สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพรจัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและถวายสัตย์ปฏิญาณจะเป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลังของแผ่นดิน

Back To Top