ประวัตินายเจษฎา โชติวรานนท์ อัยการจังหวัดชุมพร

นายเจษฎา โชติวรานนท์ อัยการจังหวัดชุมพร สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 เมษาบน2563- ปัจจุบัน
เคยดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อปีพ.ศ. 2561-2562
และ อัยการจังหวัดไชยา เมื่อปี2562-2563สมัยเป็นอัยการจังหวัดไชยาได้ดำเนินการสร้างสำนักงานอัยการเป็นเอกเทศและมีอัยการสูงสุุดเป็นประธานนับเป็นผลงานทีฝากไว้ให้รุุ่นหลังได้ดูเป็นแบบอย่างของการสร้างประโยชน์ส่วนรวมคอลัมน์คนของแผ่นดินขอบันทึกไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัวและวงศ์ตระกูลสืบไป

Back To Top