ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพนะชนมพรรษา 28 กรกฎาคม วันมหามงคล

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายพงศธร อู่เงิน ผู้จัดการสมบัติแอร์เซอร์วิส ถนนตลาดล่าง 30 อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมพนักงานและครอบครัว

 

Back To Top