คณะกรรมมาธิการพลังงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำมันปาล์ม

คณะกรรมการกิจการพลังงานวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม การผลิตไบโอดีเซลของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงกลั่น

วันที่ 16 ก.ค.63  พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมการกิจการพลังงาน วุฒิสภา นำคณะกรรมการกิจการพลังงาน วุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน และปาล์มน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประกิต ประสิทธิศุภผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด พร้อมด้วนส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และเยี่ยมชมกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์ม การผลิตไบโอดีเซลของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงกลั่น ณ บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายประกิต ประสิทธิศุภผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด กล่าวว่า บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด ดำเนินการก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2549 ได้ทำการก่อสร้างโรงงานในปี พ.ศ.2550 สามารถผลิตและจำหน่ายสินค้าได้ในปี พ.ศ.2551 มีส่วนการผลิตหลักอยู่ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนผลิตไอน้ำ ส่วนการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ ส่วนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล และส่วนการผลิตน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภค ซึ่งปัจจุบันสามารถทำการผลิตต่อวัน คือ โรงกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ สามารถกลั่นน้ำมันปาล์มดิบได้วันละ 1,800 ตัน ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้วันละ 1,000 ตัน หรือ 1,150,000 ลิตร และผลิตน้ำมันปาล์มโอเลอีน(น้ำมันปาล์มเพื่อบริโภค) ได้วันละ 300 ตัน

ขณะที่กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ คือกลุ่มผู้ค้าน้ำมัน ตามมาตรา 7 ซึ่งจะมีคลังน้ำมันอยู่ทั่วประเทศไทย เพื่อกระจายสินค้าให้กับผู้ค้าน้ำมันรายยอยในแต่ละพื้นที่ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ คือกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้และใกล้เคียง.

Back To Top