นายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะเยี่ยมผู้ประสพอัคคีภัยภัย

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบภัยเพลิงไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง

นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าฉาง ได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบ้านของนายปรีชา คงรอด อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้เดินทางลงพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประสบภัยรายดังกล่าว โดยนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง นายเลอชาย สยังกูล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าฉาง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมตรวจเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบภัยดังกล่าวด้วย

นางอุรสา จินโต กล่าวว่า เบื้องต้นทางเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย.

Back To Top