คอลัมน์ คนของแผ่นดิน.นายกรอังกูร ทองนอก อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค8 รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี

………..คนของแผ่นดิน…..
….นายกรอังกูร ทองนอก
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 8
รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี…
อัยการเป็นเป็นผู้รักษาความยุติธรรมให้แก่แผ่นดินในกระบวนการยุติธรรมก่อนฟ้องศาลอัยการคือผู้ตรวจสอบสำนวนพยานหลักฐานต่างๆที่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งสำนวนสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดี หากอัยการตรวจสอบสำนวนแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานยังอ่อน อัยการก็ส่งสำนวนให้ตำรวจสอบสวนเพิ่มเติม ก่อนจะสรุปสำนวนสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องอัยการถือว่าเป็นทนายแผ่นดิน เพราะเวลาว่าความบนศาลยุติธรรมอัยการมีหน้าที่ซักค้านฝ่ายจำเลย ซึ่งมีทนายความนำจำเลยให้การ ซึ่งอัยการเป็นผู้รักษาประโยชน์ของแผ่นดินตามกระบวนการยุติธรรม
มารู้จักเกร็ดประวัติชีวิตของนายกรอังกูร ทองนอก..
เกิดที่ ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช..
การศึกษา…ประถมศึกษา 1-6 โรงเรียนวัดแหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช.
มัธยมศึกษา 1-6 โรงเรียรเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช.
นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
เนติบัณฑิตไทย.
ประวัติการทำงาน…
ปี 2536 บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนิติกร 3 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ปี 2542 นิติกร 6.
ปี 2543 สอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุด.
ปี 2544 ตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการจังหวัดยะลา
ปี 2545-2548 ตำแหน่งรองอัยการจังหวัดปากพนังสำนักงานอัยการจังหวัดปากพนัง
ปี 2549-2553 ตำแหน่งรองอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานอัยการจังสุราษฎร์ธานี

ปี 2554  ตำแหน่งรองอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดประจำสำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัจจุบัน อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค8

รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คติ…ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

Back To Top