ผวจ.สฎ.เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์โรค COVID -19

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยืนยันพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่พบผู้ป่วย

บ่ายวันที่ 12 มี.ค.63  ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อม กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากผู้เดินทางซึ่งมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 รวมทั้งพิจารณาการจัดทาแผนเผชิญเหตุตามแนวทางปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก จำนวน 120 ประเทศ ปัจจุบันศูนย์กลางการระบาดแห่งใหม่ในทวีปยุโรปอยู่ที่ประเทศอิตาลี ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 และมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มีนาคม 2563 นอกจากนี้มีการประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตรายใน 4 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน รวมทั้งมีการเดินทางกลับของแรงงานจากประเทศเกาหลีใต้ จึงจำเป็นต้องให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ยืนยัน ว่า ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานียังไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่อย่างใด และในวันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 130 น. จะเดินทางไปมอบหน้ากากอนามัยให้แก่ประธานชุมชน และเครือข่าย อสม. ในพื้นที่ตำบลวัดประดู่ ณ เทศบาลตำบลวัดประดู่ อ.เมืองสุราษศฎร์ธานี ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยืนยันว่ามีหน้ากากอนามัย หรือ mask ให้บุคลากรใช้อย่างเพียงพอ และขอให้ประชาชนกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และหลีกเลี่ยงที่ชุมชน.

Back To Top