รมช.ศึกษาตรวจเยี่ยมสถานศึกศาเอกชน

รมช.ศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบนโยบายบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 มีนาคม 2563
นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสนำคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจราชการและมอบนโยบายบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนธิดาแม่พระ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการศึกษาแก่คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษา พร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนธิดาแม่พระ จัดแสดงนวัตกรรมสร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล และภูมิปัญญาท้องถิ่น , โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ จัดแสดงโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ , โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดนิทรรศการ Play & Learn Thepmitr Roboties , โรงเรียนจอย โครงการขยะ โครงการคุณธรรม ดนตรี กีฬาปิงปอง , โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมไทย , โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย Rise Up Chaiya , โรงเรียนอนุบาลวริศสา สาธิตการทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าว , โรงเรียนสอนขับรถโปรไดรเวอรส์ จัดแสดงนิทรรศการด้านอาชีพ , โรงเรียนสอนตัดผมตาปีแฮร์ สาธิตการตัดผม , โรงเรียนสุราษฎร์การบริบาล จัดนิทรรศการด้านการบริบา และโรงเรียนกวดวิชาบ้านศิลป์ปัญจวิชช์ จัดแสดงนวัตกรรม “มากกว่าความรู้คือการค้นพบตัวเอง”

จากนั้นในช่วงบ่าย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ และคณะ ได้เดินทางไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกับชมผลงาน Best Practice ของสถานศึกษา และผลิตภัณฑ์ / สินค้า OOCC และเยี่ยมชมนิทรรศการ กศน.สุราษฎร์ธานี WOW ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นของวันเดียวกันนี้.

Back To Top