5 มีนาคม วันนักข่าว หรือวันสื่อมวลชนแห่งชาติ

5 มีนาคม วันนักข่าวหรือวันสื่อมวลชนแห่งชาติ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ยึดถือจรรยาบรรณและเป็นปากเสียงอันชอบธรรมให้แก่ประชาชน
ด้วยความปรารถนาดีจาก วิทยา เปาะมะหรือสายฝน ลูกกาบู บรรณาธิการข่าวภูมิภาค

Back To Top