5 มีนาคมวันนักข่าวหรือวันสื่อมวลชนแห่งชาติ

5 มีนาคม วันนักข่าว หรือวันสื่อมวลชนแห่งชาติ ขอให้ปฏิบัติหน้าทีด้วยจรรยาบรรณเป็นปากเสียงอันชอบธรรมให้กับประชาขน
ด้วยความปรารถนาดีจากนายวิทยา เปาะมะ หรือสายฝน ลูกกาบู บรรณาธิการข่าวภูมิภาค

Back To Top