5 มีนาคม วันนักข่าวหรือวันสื่อมวลชนแห่งชาติ

5 มีนาคม วันนักข่าว หรือวันสื่อมวลชนแห่งชาติ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ยึดถือจรรยาบรรณและเป็นปากเสียงอันชอบธรรมให้กับประชาชนด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความปรารถนาดี จากนายสวาสดิ์ ขนานใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 กระบี
นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

Back To Top