5 มีนาคมวันนักข่าวหรือวันสื่อมวลชนแห่งชาติ

5 มีนาคม วันนักข่าว หรือวันสื่อมวลชนแห่งชาติ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ยึดถือจรรยาบรรณและเป็นปากเสียงอันชอบธรรมให้กับประชาชนด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความปรารถนาดี จากนายพลหาญ คงทน อธิบดีอัยการ ภาค 8

Back To Top