จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมการจัดงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” ประจำปี 2563 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบทอดประเพณีอันดีงาม

วันที่  26 ก.พ. 63  นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและมอบหมายภารกิจในการเตรียมความพร้อมจัดงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะสงฆ์ และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคมของทุกปี ณ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี และพระธาตุศรีสุราษฎร์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเขาท่าเพชรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรักสามัคคี และส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากวันที่ 27 มีนาคม 2502 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ ดังนั้น ทุกวันที่ 27 มีนาคมของทุกปี ประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ร่วมกันจัดงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์” ซึ่งถือเป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งของจังหวัด โดยพระธาตุศรีสุราษฎร์ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจดีย์พระธาตุมีลักษณะเป็นรูปเทียนทรงกลม ความสูง 12 เมตร 50 เซนติเมตร ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2500

Back To Top