ประวัติ ร.ต.อ.ทรงพล ฤทธิ์พันธุ์ รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

การเป็นตำรวจไม่ใช่จะเป็นกันได้ง่ายๆ เพราะจะต้องครบองค์ประกอบ เมื่อได้เข้ามาเป็นข้าราชการตำรวจแล้วจะเป็นตำรวจดีๆยิ่งยากกว่า ในขณะที่ตำรวจในสายตาชาวบ้านต้นทุนทางสังคมที่สั่งสมกันมาไม่รู้กี่ยุคสมัยต้นทุนทางสังคมต่ำ ทั้งๆที่ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไร ไฟไหม้ น้ำท่วมงูเข้าบ้านคนเจ็บสารพัดตำรวจถูกเรียกใช้ก่อนใครเพราะฉนั้นตำรวจจึงเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกเรื่อง ตำรวจไม่เป็นมิตรกับเหล่าร้ายตำรวจยอมตายเพื่อปกป้องประชาชน คอลัมน์ผ่าหัวใจโปลิศจึงใคร่ขอนำเสนอนายตำรวจชั้นผู้น้อยที่มีวุฒิภาวะสูงและเป็นนายตำรวจน้ำดีที่สมควรได้รับการส่งเสริมมาดูกันว่านายตำรวจนายนี้คือ ร.ต.อ.ทรงพล ฤทธิพันธ์ุ รอง สว.จร.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
-นพต. รุ่นที่ 2 รร.ตำรวจภูธร 8
-ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
– ข้าราชการตำรวจยศดาบตำรวจ จ่าสิบตำรวจ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กฝ.8 บก.กฝ.
– หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 232 ศฝร.ภ.8
– ทำหน้าที่ ร้อยเวรควบคุมการจราจร สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
– หัวหน้าชุดวิทยากรจราจร สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
– ชุดจิตอาสาชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
– พิธีกร/ประชาสัมพันธ์ สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ได้บันทึกเสียง
เพลง “ จากใจจราจร” เพื่อใช้ในการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร (กำลังแพร่หลายทางยูทูปอยุ่ในขณะนี้) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และรณรงค์เกี่ยวกับกฎจราจร และการขับขี่ ปลอดภัยฯ ทางสถานีวิทยุต่างๆ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
อุดมคติในการปฏิบัติหน้าที่”ซื่อสัตย์สุจริต เคร่งครัดต่อหน้าที่ รักและปราถนาดีต่อประชาชน”
นี้เป็นหนึ่งนายตำรวจน้ำดีชั้นผู้น้อย ที่ยึดหลักความถูกต้องชอบธรรมที่คอลัมน์ ผ่าหัวใจโปลิศนำเสนอเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัววงศ์ตระกูลสืบไป..

Back To Top