ตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานีประชุมบริหารประจำเดือนกุมภาพันธ์

ตำรวจภูธรสุราษฎร์ธานี ประชุมบริหารประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยมี พล.ต.ต.ฐากูร เนตรพุกกณะ ผบก.เป็นประธานพร้อมด้วย พ.ต.อ.ศรัญญู ชำนาญราช รอง.ผบก.พ.ต.อ.ณฐกรญ์ กาญจนาภรณ์ รอง.ผบก.พ.ต.อ.เชาวลิต เลี้ยงสุพงษ์ รอง.ผบก.พ.ต.อ.เชิดพงษ์ชิวปรีชา รอง.ผบก.พ.ต.อ.นิพนธ์รัตนศิริแสงโชติ รอง.ผบก.พ.ต.อ.วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ รอง.ผบก.ร่วมเป็นประธานในการประชุม มีผกก
.หน.สภ.ต่างๆและหน่วยข้างเคียงร่วมประชุมรับนโยบายผู้บังคับบัญชา ณ.ห้องประชุมภูธรจังหวัดผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

Back To Top