รอง.ผวจ.สฎ.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด

ประชุมติดตามการแก้ไจปัญหายาเสพติดจังหวัดสุราษร์ธานี
เมื่อเวลา13.30 น.ส.วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายสิทธิพงษ์ คล้ายอุดม รอง.ผวจ.สฎ.เป็นประธานการประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงาน ศอ.ปส.จ.สฎ.ตำรวจ ทหาร สาธารณะสุข อำเภอ เรือนจำ อัยการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด

Back To Top