พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีมอบเงินช่วยเหลือตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมประชุมYouth unodcเยาวชนไทยต้านภัยยาเสพติด ณ.กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย

พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีมอบเงินสนับสนุนตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมประชุม YOUTH UNODC เยาวชนไทยต้านภัยยาเสพติด ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

เช้าวันที่ 19 ก.พ.63  ที่บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในนามนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนให้แก่นายณัฐภัทร คเชนทร์มาศ นักเรียน ขั้น ม.6/4 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม YOUTH UNODC เยาวชนไทยต้านภัยยาเสพติด ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในวันที่ 24 มีนาคม 2563

และในโอกาสนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงินสนับสนุนจากศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในการจัดงานคืนสู่เหย้า ชาวชมพู – เชียว ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงรั้วโรงเรียนให้มีความสวยงามอีกด้วย.

Back To Top