อ.คีรีรัฐนิคมตรวจเข้มสถานประกอบการขนส่งพัศดุภัณฑ์

นายอำเภอคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี สุ่มตรวจผู้ประกอบกิจการให้บริการรับ – ส่งไปรษณีย์ และพัสดุ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันนี้(18 ก.พ.63) นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคีรีรัฐนิคม (ศป.ปส.อ.คีรีรัฐนิคม) โดยฝ่ายความมั่นคงที่ทำการปกครอง อ.คีรีรัฐนิคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คีรีรัฐนิคม ลงพื้นที่ทำการสุ่มตรวจผู้ประกอบกิจการให้บริการรับ – ส่งไปรษณีย์ และพัสดุของเอกชนในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 แห่ง ตามแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการนำส่งยาเสพติดผ่านช่องทางขนส่งเอกชน

นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม กล่าวว่า ผลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการให้บริการรับ – ส่งไปรษณีย์ และพัสดุ ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดียิ่ง โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งกำชับให้ผู้ประกอบการทราบเกี่ยวกับมาตรการตรวจสอบป้องกัน และแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ เมื่อมีการรับและส่งสิ่งของที่ต้องสงสัยหรือยาเสพติดเหตุ สิ่งผิดกฎหมายต่างๆ

Back To Top