วิทยา เปาะมะ หรือสายฝน ลูกกาบู บรรณาธิการข่าวภูมิภาคเข้าเยี่ยมคารวะประเสริฐจิตต์แก้วนักธุรกิจเมืองยะลา

อดีตยอดมวยใต้ขุนเข่าบูโด สายฝน ลูกกาบูหรือวิทยาเปาะมะ บรรณาธิการข่าวภูมิภาคเข้าเยี่ยมคารวะ  นายประเสริฐ จิตต์แก้ว โกป๊อก นักธุรกิจบ้านจัดสรร ทีบ้าน. อ.เมือง จ.ยะลา เมื่อวันที 18 กพ.2563 ได้รับการต้อนรับด้วยความอบอุ่นใจพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

Back To Top