ประมงจังหวัดยะลาช่วยเหลือกลุ่มนักกีฬาผู้พิการ

นายสมปอง แสงทอง ประมงจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายโชติภณ ทองวิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายศุภโชค เกื้ออรุณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน สำนักงานประมงจังหวัดยะลา ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ช่วยเหลือกลุ่มนักกีฬา คนพิการ เพื่อสร้างอาชีพและส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงดูครอบครัวและตนเองได้อย่างยั่งยืน

Back To Top