กอ.รมน.สุราษฎร์ธานีตรวจเข้มโรงงานที่ใช้จ้างงานแรงงานต่างด้าว

กอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ.ตรวจเข้มโรงงานที่ใช้จ้างงานแรงงานต่างด้าว
เมื่อวันที่ 18 ก.พ.63 เวลา 09.00-16.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
พ.อ.สมเดช โยธา
รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ.
ประกอบด้วย
– พ.ต.ฉัตรชัย นาคเสนา
– ร.อ.ธีระวัฒน์ คงคชวัน
– ด.ต.หาญชัย นวลละออง
ร่วมตรวจบูรณาการในสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง ประเภทกิจการเลื่อยไม้และแปรรูปไม้ เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย สรจ.ส.ฎ., สพร.11 ส.ฎ., สจจ.ส.ฎ. , สสค.ส.ฎ. , สปจ.สฎ. , ศปข.8 , สส.ภ.จว.ส.ฎ. , พมจ.ส.ฎ. , ปกครอง จว.ส.ฎ. และ ตม.จว.ส.ฎ. ในเขตอำเภอพุนพิน และอำเภอคีรีรัฐนิคม จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1. บริษัท เอ แอนด์ วาย วู้ด จำกัด ที่ตั้ง 5 ม.1 ซ.ทุ่งเซียด 3 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 63 คน ประกอบด้วย แรงงานสัญชาติไทย จำนวน 18 คน เป็นชาย 8 คน เป็นหญิง 10 คน แรงงานต่างด้าว รวมทั้งสิ้น 45 คน สัญชาติเมียนมา เป็นชาย 32 คน หญิง 13 คน

2. บริษัท พีเจพีพาราวู้ด จำกัด ที่ตั้ง 179 ม. 10 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี มีจำนวนแรงงานทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วยแรงงานสัญชาติไทย จำนวน 20 คน เป็นชาย 7 คน หญิง 13 คน, แรงงานต่างด้าว จำนวน 30 คน สัญชาติเมียนมา เป็นชาย 15 คน หญิง 15 คน

3. บริษัท แอลเอช อินดัสทรี จำกัด ที่ตั้ง 15 ม.10 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี มีจำนวนแรงงานทั้งสิ้น 64 คน ประกอบด้วยแรงงานสัญชาติไทย จำนวน 7 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 4 คน, แรงงานต่างด้าว จำนวน 57 คน สัญชาติเมียนมา เป็นชาย 30 คน หญิง 27 คน

4. บริษัท ลูกกุมาร 11 จำกัด ที่ตั้ง 34 ม.5 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี มีจำนวนแรงงานทั้งสิ้น 58 คน ประกอบด้วยแรงงานสัญชาติไทย จำนวน 19 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 8 คน, แรงงานต่างด้าว จำนวน 39 คน สัญชาติเมียนมา เป็นชาย 22 คน หญิง 16 คน และสัญชาติลาว เป็นหญิง 1 คน

จากการตรวจแรงงานสถานประกอบการทั้ง 4 แห่ง รวมจำนวนแรงงานทั้งสิ้น 235 คน
– ไม่พบการบังคับใช้แรงงาน
– ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก
– ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
– ไม่พบการจ่ายค่าจ้างแรงงานต่ำกว่าอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ

Back To Top