เยี่ยมคารวะ รอง.ผบก.ภ.ยะลา

เยี่ยม รอง.ผบก.วิทยา เปาะมะบรรณาธิการข่าวภูมิภาคเยี่ยมคารวะ พ.ต.อ.สุทธิเวท บุญยรัตกลิน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรยะลา ได้รับการต้อนรับด้วยไมตรีจิตพร้อมให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ.ห้องรอง.ผบก.เมื่อวันก่อน

Back To Top