มอบโล่ห์ให้แก่นายอำเภอแม่ลานปัตตานี

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพภาคใต้มอบโล่ห์บุคคลผู้ทรงคุณค่าวงการมวยภาคใต้ แด่นายสมมาตร บารา นายอำเภอแม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ที่โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Back To Top