ส่งเสริมเยาวชนเล่นกีฬามวยเพื่อลดปัญหายาเสพติด

พ.ต.อ.อิสกานดาร์ อามีน
รองผบก.ภจว.
นครศรีธรรมราช
ด.ช.แฟเริลล์ อิสกาดาร์
อามีน ลูกชาย
ให้การสนับสนุนกีฬามวย
เพื่อลดปัญหายาเสพติด
อาชญากรรมในพื้นที่รับผิด
ชอบให้เบาบางลงไป
และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
อดีพยอดมวยใต้
ขุนเขาบูโด สายฝน
ลูกกาบู บรรณาธิการข่าวภูมิภาค เมื่อวันที่15
กุมภาพันธ์2563

Back To Top