ผ่านการอบรมหลักสูตรสารวัตร

ผ่านการอบรมหลักสูตรสารวัตร
ร.ต.อ.ทรงพล ฤทธิพันธุ์ รอง.สว.จร.สภ.เมืองสุราษฏร์ธานี จบการอบรมหลักสูตรสารวัตรเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มี พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์ วรรณภักดิ์ รอง.ผบช.ภ.8

เป็นประธานในพิธีมอบ ซึ่งผู้ที่ผ่านหลักสูตรสารวัตรโดยเฉพาะ ร.ต.อ.ทรงพล ฤทธิ์พันธ์ุ รอง.สว.จร.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งทำงานในความรับผิดชอบหลายอย่างทั้งงานประชาสัมพันธ์ วิทยากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎระเบียบในการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยแก่เยาวชในสถานศึกษา ซึ่งผู้บังคับบัญชาทราบดี

Back To Top