ประชุมเตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี แถลงแผนถวายความปลอดภัยฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี แถลงแผนถวายความปลอดภัยฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในวันที่ 12 ก.พ. 63  ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยพลตรี มโนช จันทร์คีรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 45 ร่วมแถลงแแผนถวายความปลอดภัยฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี และพระราชทานโล่ให้กับหน่วย อกท.ดีเด่น ระดับชาติ สมาชิก อกท.ดีเด่น ระดับชาติ ศิษย์เก่า อกท. และดีเด่น ระดับชาติ เข็มที่ระลึกผู้ทำคุณประโยชน์ และสมทบทุนมูลนิธิ อกท. และเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรม อกท. และรับฟังการสัมมนาผลงานทางวิชาการของสมาชิก อกท. ทรงปลูกต้นไม้ และฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน อกท.

ในโอกาสนี้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ ณ สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Back To Top