เตรียมเปิดสนามกีฬาโรงเรียนท่าอุแท

อบจ.สุราษฎร์ธานีเตรียมเปิดสนามกีฬาโรงเรียนท่าอุแทพิทยาและแข่งขันกรีฑาเชื่อมสามัคคี Relay แชมป์เปี้ยนชิพ

บ่ายวันที่ 11 ก.พ.63 ที่ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายก่อเกียรติ อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะทำงาน ส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการเตรียมความจัดการแข่งขันกรีฑาเชื่อมความสามัคคี อบจ.สุราษฎร์ธานี Relay แชมป์เปี้ยนชิพ และพิธีเปิดสนามกีฬาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 กุมพาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะมีพิธีเปิดในเวลา 14.00 น.

นายก่อเกียรติ อินทรักษ์ รองนายก อบจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ให้เป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานระดับจังหวัด โดยดำเนินการก่อสร้างลู่ – ลานกรีฑา วัสดุยางสังเคราะห์ ซึ่งขณะนี้การดำเนินการปรับปรุงสนามดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง อบจ.สุราษฎร์ธานี จึงได้ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี โรงเรียนท่าอุแทพิทยา ตลอดจนผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดการแข่งขันกรีฑาเพื่อเชื่อมสามัคคี ส่งเสริมการออกกำลังกาย และเปิดสนามกีฬาขึ้นในวันดังกล่าว.

Back To Top