ผวจ.สฏ.เป็นประธานการประชุม กต.ตร.ภูธรจังหวัด

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานีติดตามการบริหารงานหน่วยงานตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีประชาชนมีความอุ่นใจ

วันที่ 12 ก.พ.63  ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในห้วงที่ผ่าน โดยมี พ.ต.อ.ศรัญญู ชำนาญราช รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีอัยการจังหวัด ตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจทางหลวง ตำรวจสันติบาล ร่วมประชุม

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา และเสนอแนะการปฏิบัติงานของตำรวจ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและการบริหารงานตำรวจ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานี ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) และรับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่.

Back To Top