มอบรางวัลฟุตบอล 7 คนรวมพลคนนิคม คัพครั้งที่1

มอบรางวัลให้ผู้เข้าแข่งขันฟุตบอล 7 คน รวมพลคนนิคม คัพครั้งที่ 1 ซึ่ง ผอ.อโนชัย วิเศษกลิ่น ผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพร้อม อ.ธรรม เลื่องสุนทร รอง.ผอ.และ ดร.เอนก สุดจำนงค์ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปีโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมจากกาญจนดิษฐ์รับรางวัลเงินสด 35000 บาทรางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20000 บาทและรางวัลที่ 3 เป็นเงิน 10000 บาทโดย ดร.เอนก สุดจำนงค์พร้อมธรรม เลื่องสุนทร รอง.ผอ.เป็นผู้มอบผ่านไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 17.00 น.

Back To Top