มอบทุนการศึกษา

วัดพุทธบูชามอบทุนการศึกให้โรงเรียนบ้านซอย 2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองและศูนย์ฟื้นฟูเด็กเยาวชนสุราษฏร์ธานี
วัดพุทธบูชาโดยพระอธิการยุทธนา มหาสกฺโก เจ้าอาวาสจัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 โรงเรียนที่ได้รับมอบทุนการศึกษาได้แก่โรงเรียนบ้านซอย 2 ผอ.จีรพัตน์ ทองศรีทอง นำนักเรียนเข้ารับมอบทุน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ผอ.อโณชัย วิเศษกลิ่น พร้อมด้วยอาจารย์ธรรม เลื่องสุนทร รองผู้อำนวยการ นำนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษา และศูนย์ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนำผู้มีสิทธิเข้ารับทุน ณ.ศาลาเอนกประสงค์วัดพุทธบูชา เมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกท่ามกลางความปลื้มปิติของผู้ปกครองที่ได้รับทุนการศึกษา

Back To Top