จราจรเมืองสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกในหน้าที่

ชุดปฎิบัติการบังคับใช้กฎหมายจราจร สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งมี ร.ตอ.สมหมาย จันทรักษ์ รอง.สว.จร.พร้อมทีมงาน ร.ต.ท.ชูศักดิ์ วิชัยดิษฐ์ รองสว.จร.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจในความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชนจึงกวดขันวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ผกก.รอง.ผกก.จร.คงชอบใจที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานดีมีคุณภาพแบบนี้….

Back To Top