ตรวจสอบร้านจำหน่ายหน้ากากอนามัย

พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัย พบพื้นที่รอบนอกสินค้าเริ่มขาดตลาด

วันที่  6 ก.พ.63  นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด สื่อมวลชน ออกติดตามตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพบว่าในวันนี้ที่ห้างแมคโครและร้านขายส่งยา มีสินค้าหน้ากากอนามัยส่งมาจากบริษัทผู้ผลิตและศูนย์กระจายสินค้าบางส่วน โดยจำกัดปริมาณการซื้อคนละไม่เกิน 1 แพ็คในห้างแมคโคร และไม่เกินคนละ 10 ชิ้นในร้านขายส่งยา ขณะที่ลูกค้าได้ทยอยมาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้าจำหน่ายออกไปอย่างรวดเร็ว

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบร้านขายส่งยาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสินค้าส่งเข้ามาจากบริษัทผู้ผลิตบางส่วน โดยทางร้านจำกัดปริมาณการซื้อคนละไม่เกิน 10 ชิ้น ขายราคาชิ้นละ 5 บาท ทำให้มีลูกค้าทยอยมาซื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางร้านแจ้งว่าสินค้าที่ส่งมาขายขณะนี้เป็นคำสั่งซื้อตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมา โดยที่ห้างแมคโคร มีสินค้าส่งเข้ามาจำหน่ายปริมาณไม่มาก โดยจำกัดปริมาณการซื้อคนละไม่เกิน 1 แพ็ค (บรรจุแพ็คละ 50 ชิ้น จำหน่ายแพ็คละ 60 บาท) ขณะที่ร้านขายปลีกยาในพื้นที่อำเภอเมืองและใกล้เคียง สินค้าหมดและรอสั่งซื้อจากร้านขายส่งในจังหวัด

สำหรับเจลล้างมือ มีจำหน่ายน้อยมาก ส่วนใหญ่ไม่มีจำหน่าย โดยทางร้านนำโฟม/สบู่เหลวล้างมือ มาจำหน่ายแทน สำหรับพื้นที่อำเภออื่นๆ รอบนอกมีหน้ากากอนามัยจำหน่ายในปริมาณที่ลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากต้องสั่งซื้อจากร้านขายส่ง.

Back To Top