ประชุมผู้ประกอบการเต้นรถยนต์มือสอง

ประชุมจัดระเบียบเต้นรถยนต์มือสอง
นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการเต้นรถยนต์มือสองเพื่อให้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ.ห้องประชุมอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

Back To Top