ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน

ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมือง เป็นประธานในการประชุม พร้ิมมอบหนังสือแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยที่มีปลงานดีเด่นในรอบเดือนพร้อมติดตามคำสั่งการในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนในแต่ละตำบล หมู่บ้านโดยมีข้าราชการในพื้นที่ร่วมประชุม ณ.ห้องประชุมอำเภอผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

Back To Top