ศอ.ปส.จ.สฎ.ร่วมป.ป.ส.ภาค 8ร่วมฝ่ายปกครองตรวจเข้มสารเสพติด ผขร.

  • วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562เวลา​17.30น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี​(ศอ.ปส.จ.สฎ.)​ร่วมกับ​ปปส.ภาค​8และ มณฑลทหารบกที่ 45 สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี​ ป้องกันจังหวัด ปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ กก.2 บก.ปส.4 บช.ปส. รวมทั้งสิ้น 75 นาย โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพีระ กาญจนพงศ์ ผอ.ปปส.ภ.8 นายเดชา ชโลธร หน.ศปส.จ.สฎ.จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2563 ตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ(ศอ.ปส.)เพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบของปัญหายาเสพติดที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนและสังคม โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ภายใต้นโยบาย “ฉลองเทศกาลปีใหม่ปลอดภัยจากยาเสพติด” พร้อมทั้งสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายผู้ขับรถโดยสารสาธารณะและพนักงานประจำรถจำนวนทั้งสิ้น ราย ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
Back To Top