เปิดประชุมป้องกันอุบัติเหตุ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที 7 ธ.ค.62. ที่ห้องตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมกับจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ในช่วงของการควบคุมเข้มข้นความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563

นายประเวศ ไทยประยูร กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดใหญ่และเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญทางภาคใต้ มีการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสายต่างๆ จำนวนมาก ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ขณะที่ในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยทางถนนนั้น ที่ผ่านมาทางจังหวัดฯ ได้ทำการป้องกันและรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยตลอดทั้งปี อย่างไรก็ตามขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมหายุทธวิธีในการดำเนินการอย่างยั่งยืน เพื่อเป้าหมายในการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ทางน้ำ และทางอากาศ ในช่วงเทศกาลต่างๆ รวมทั้งห้วงเวลาปกติด้วย

ขณะที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี ได้รณรงค์ “ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย” สร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ให้มีความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมทางด้วยการดื่มไม่ขับ คาดเข็มขัด สวมหมวกนิรภัย และขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมฝากถึงประชาชนทุกคนให้คำนึงถึงความปลอดภัย สร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนโดยการขับขี่ที่ไม่ประมาท ไม่ใจร้อน และเคารพวินัยจราจร เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของตนเองและผู้อื่น โดยให้ยึดหลัก 3 ร. คือ “รักตัวเอง รักครอบครัว รักคนอื่น”

Back To Top