กรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิตตรวจสภาพความพร้อมกำลังพล

กรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี นำกำลังพลร่วมตรวจสภาพความพร้อมรบและฝึกเดินทางไกล เตรียมการรบในภาวะสงครามและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ประชาชนเมื่อเกิดสาธารณะภัย

พ.ท. สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผบ.ร.25 พัน.3 เปิดเผยว่า กองพลทหารราบที่ 5 ภายใต้การนำของ พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 พ.อ.สุวัฒน์ ทองใบ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี และกรมกองในสังกัดกองพลทหารราบที่ 5 ร่วมตรวจสภาพความพร้อมรบและฝึกเดินทางไกล ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน และกำลังพลเข้าร่วมฝึกในครั้งนี้จำนวน 600 นาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย ผบ.ทบ. เพื่อตรวจสอบความพร้อมกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะของหน่วย พร้อมทั้งเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีให้แก่กำลังพล ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ซึ่งผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดย พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 กล่าวว่า การฝึกปฏิบัติด้านยุทธการและการฝึกในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล ทั้งด้านความรู้ความสามารถ และความพร้อมของร่างกาย ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจทุกเมื่อ ไม่ว่าจะในเรื่องของการเตรียมรบในภาวะสงคราม หรือการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชน จากสาธารณะภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น.

Back To Top