กองอำนวยความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า แจง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า แจงมาตรการรักษาความปลอดภัย ท่องเที่ยวปีใหม่ สัญจรปลอดภัย อุ่นใจตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. พันเอก วัชรกร อ้นเงิน รองโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย พร้อมจุดบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน โดยประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่กันเป็นจำนวนมาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จึงได้กำหนดมาตรการ และแนวทางในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านการรักษาความปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมือง และชุมชนที่มีการจัดงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะ 8 เมืองหลักที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เมืองปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สุไหงโก – ลก, ตากใบ, เบตง, หนองจิก และหาดใหญ่ โดยใช้การบูรณาการกำลังร่วม 3 ฝ่าย เสริมด้วยภาคประชาชน ในการดูแลรักษาความปลอดภัย รวมทั้งจัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ที่จำเป็น และชุดแพทย์เตรียมพร้อมเผชิญเหตุในการเข้าแก้ไขสถานการณ์ ตลอดจนจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดแบบประจำที่และไม่ประจำที่ บนเส้นทางสายหลัก/สายรอง และพื้นที่ล่อแหลม เสริมด้วยการลาดตระเวนเส้นทางเพื่อดูแลความปลอดภัย

2. เพิ่มมาตรการควบคุมพื้นที่ด่านชายแดนอย่างเข้มงวด ตามแผนสกัดกั้นตามแนวชายแดน โดยการบูรณาการทั้งกำลังและเครื่องมือเฝ้าตรวจตลอดจนการลาดตระเวนทางน้ำ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบผ่านช่องทางที่ผิดกฎหมาย สำหรับบริเวณด่านชายแดนเน้นการตรวจบุคคลและยานพาหนะ ที่ผ่านเข้า – ออก ตลอดแนวชายแดน โดยเพิ่มกำลังอาสาสมัครทหารพรานหญิงมาช่วยอำนวยความสะดวกในห้วงดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า – ออก ในพื้นที่กันเป็นจำนวนมาก

3. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มีความปรารถนาดี ต้องการคืนความสุขเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชน โดยได้สั่งการ/เน้นย้ำให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 รวมถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งจุดบริการและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน บริเวณหน้าที่ตั้งหน่วย หรือเส้นทางที่มีประชาชนเดินทางสัญจร และท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด่านตรวจความมั่นคง 23 ด่านหลัก เป็นทั้งจุดตรวจและจุดบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในคราวเดียวกัน โดยรวมตลอดเส้นทางในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมา จะมีจุดให้บริการประชาชนจำนวนกว่า 52 จุด ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยจะเป็นทั้งจุดพักรถ และจุดให้บริการเครื่องดื่มพร้อมผ้าเย็น ให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้รู้สึกผ่อนคลายในการเดินทาง และลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ทั้งนี้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นในมาตรการรักษาความปลอดภัย และร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กันอย่างมีความสุข พร้อมทั้งช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือวัตถุต้องสงสัย ตลอดจนต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งได้ที่เบอร์สายด่วน 1341 หรือ สายตรงแม่ทัพเดฟ โทร 061 – 173 – 2999 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รับรองขอมูลของท่านจะถูกปิดเป็นความลับ “ท่องเที่ยวปีใหม่ สัญจรปลอดภัย อุ่นใจตลอด 24 ชั่วโมง” ด้วยความปรารถนาดีจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ตลอดปีใหม่นี้และตลอดไป สวัสดีปีใหม่ 2563

Back To Top