พล.อ.อภิรัช คงสมพงษ์ รอง.ผอ.ก.รมน.ตรวจเยี่ยม

วันทีี่ 23 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่ กองบัญชาการ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามงานตามนโยบายข้อสั่งการ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผ็บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ตลอดจนผู้บังคับหน่วยในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กล่าวว่า วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่และนำความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ได้สั่งการและให้ติดตามในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งได้มอบนโยบายให้กับหน่วยโดยเฉพาะในช่วงใกล้ปีใหม่ที่จะมาถึงในไม่กี่วันข้างหน้า โดยทหาร ตำรวจ ในพื้นที่รวมถึงทั่วทั้งประเทศ ต้องเสียสละ ไม่มีวันหยุด เพื่อดูแล สร้างความอุ่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จชต. ต้องเพิ่มความเข้มงวดให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องการตรวจสอบบุคคลที่ถือครอง 2 สัญชาติ ซึ่งได้มีการประชุมหารือที่กรุงเทพ โดยเชิญผู้เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร มาทำความเข้าใจเรื่องการตรวจสอบบุคคลที่ถือครอง 2 สัญชาติ ซึ่งขณะนี้ได้มีการคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบแล้ว อีกทั้งได้มีการเข้มงวดในการผ่านตามแนวชายแดน การเดินทาง เข้า-ออก ซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว
ต่อกรณีเหตุการณ์ที่เขาตะเว จ.นราธิวาส ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวว่า ตนในนามของผู้บัญชาการทหารบก ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง เรื่องของการเยี่ยวยาได้สั่งให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ ส่วนสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาด กองทัพและผู้ปฏิบัติขอน้อมรับในความผิดพลาดดังกล่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผิดพลาดเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับโทษและรับการตัดสินตามกระบวนการกฎหมายไม่มีการช่วยเหลือหรือข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น ยืนยันว่าผู้ที่ปฏิบัติจะต้องได้รับโทษ ขอให้ทุกคนมั่นใจ สิ่งสำคัญที่ได้เน้นย้ำกับผู้ปฏิบัติทุกคนไม่เฉพาะที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จชต. นั่นคือ เรื่อง กฎการปะทะ กองกำลังตามแนวชายแดนในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหาร ทุกคนต้องเข้าใจกฎการปะทะว่าคืออะไร สิ่งที่ต้องปฏิบัติ ขั้นตอนเป็นอย่างไร ซึ่งหลังจากนี้หากใครละเลยต้องรับโทษตามกฎหมาย

มาตรการควบคุมพื้นที่ในปีหน้า เน้นดูแลพื้นที่ตามแนวชายแดนเป็นสำคัญ โดยได้มีแนวคิดที่จะแลกเปลี่ยนการฝึกร่วมกันระหว่างสองพื้นที่ ไทย-มาเลเซีย เพื่อแสดงความจริงใจให้เห็นว่าทั้งสองประเทศเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน ส่วนการพูดคุยเพื่อสันติสุขก็ยังคงดำเนินการไปตามกระบวนการของการพูดคุยเจรจา จากนั้นผู้บัญชาการทหารบก
ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ผู้สื่อข่าวมีความสุขในช่วงปีใหม่ และนำเสนอข่าวสารที่สรรค์สู่ประชาชน ก่อนจะฝากว่าทิ้งท้ายว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ทำตามกระบวนการทุกอย่างด้วยการยึดถือความถูกต้องสำคัญ และเรียนรู้จากความผิดพลาด ชีวิตประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามในประเทศไทย ล้วนแล้วแต่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และข้าราชการ ที่ต้องปกป้องดูแล

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมอวยพรปีใหม่ให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ดูแลรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนได้มีความสุขเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนทุกคน

Back To Top