เปิดการแข่งขันกีฬา

นายนิมะ มะกาเจ (รองผู้ว่าราชกางหวัดยะลา) เป็นประธานพิธีเปิด และนายพิทยา รัตนพันธ์ (ผอ.ส่วนงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ศอ.บต.) ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาปันจีกสีลัตมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา โดยมีจำนวนทีมเข้าร่วม 45 ทีมและมีจำนวนนักกีฬา ผู้ฝึกสอนกว่า 500 คน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

Back To Top