ป.ป.ส.ภาค 8 ตรวจเข้มบริษัทรับส่งพัศดุภัณฑ์

ป.ป.ส.ภาค 8 ตรวจเข้มบริษัทรับส่งพัศุดุภัณฑ์
วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2562
เวลา 08.00 น.ปปส.ภ.8 /ปปส.ภ.9/
ร่วมกับ ศอ.ปส.จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายพีระ กาญจนพงศ์ ผอ.ปปส.ภ.8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง สนธิกำลังร่วมตรวจพัสดุภัณฑ์ ซึ่งขนส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์และบริการขนส่งพัสดุของเอกชน เนื่องจากที่ผ่านมาพบมีการลักลอบนำยาเสพติดส่งผ่านทางพัสดุมากขึ้น โดยร่วมตรวจพัสดุภัณฑ์ 2 แห่ง คือ
1.ศูนย์การจายสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ของบริษัทเคอรี่เอ็กเพลส ศูนย์วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการกระจายพ้สดุในพื้นที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี โดยมีพัสดุ เฉลี่ยประมาณ 5,000 ชิ้น ต่อวัน มาจากทั่วทุกจังหวัดของประเทศ
2.ตรวจที่ทำการบริษัทไปรษณีย์ไทย สาขาสุราษฎร์ธานี ซึ่งรับผิดชอบรหัสไปรษณีย์ 84000 ทั้งหมด ซึ่งมีปริมาณการส่งวันละ 3,300 ชิ้น ต่อวัน
โดยภารกิจดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กเรย์ตรวจค้นหาสารเสพติด จาก สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 พร้อมเจ้าหน้าที่ ประจำเครื่อง 2 นาย ผลปรากฎไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ในการนี้นายพีระ กาญจนพงศ์ ผอ.ปปส.ภ.8 ได้ให้คำแนะนำ ให้บริษัทฯช่วยสอดส่อง ดูแลไม่ให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดใช้เป็นช่องทางในการลำเลียงยาเสพติด และให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ 2543 ฉบับที่ 2 ในเรื่องมาตราการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ อย่างเข้มงวด
เสร็จสิ้นการตรวจ เวลา 10.30 น.
โสภณ โชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top