ประชุมพัฒนาบริหารงานยุติธรรมจังหวัด

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดโดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมมีหน่วยงานเรือนจำ ตำรวจ ทหาร อัยการ พร้อมนายชวลิต พลไทย หัวหน้าสำนักงานอำนวยความยุติจังหวัดปลัดอำเภอและอีกหลายหน่วยงาน ณ.ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางชั้น 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานยุติธรรมจังหวัดให้มีคุณภาพตามเป้าหมายกระทรวงยุติธรรมต่อไป
โสภณ โชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top