แถลงข่าวรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน

แถลงข่าว
นายประเวศ ไทยประยูร รอง.ผวจ.สฎ.เป็นประธานในการแถลงข่าวความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ร่วมกับ พ.ต.อ.ไพศาล สังข์เทพ รอง.ผบก.ภ.จว.สฎ.นายจำนงค์ สวัสดิ์วงศ์ ป้องกันภัยจังหวัด ผอ.สำนักทางหลวง สาธารณะสุขจังหวัดร่วมกันแถลงข่าวเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยมีบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสพภัยเป็นแม่งาน
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบป้องกันในการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละพื้นที่เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุนำมาซึ่งการสููญเสียทั้งชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันรณรงค์เพื่อลดการสูญเสียโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยดี ณ.ห้องออคิส 2 โรงแรมนิภากาเด้นสุราษฎร์ธารี
โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top