ร่วมบำเพ็ญประโยชน์วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9

ผบ.ร.25 พัน3 (สุราษฎร์ธานี) นำกำลังพลร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันทึ่ 5 ธ.ค.62. พ.ท.สุรศักดิ์ พึ่งเเย้ม ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.25 พัน.3 และกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ลำน้ำคลองบ่อนก” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 โดยจัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น จิตอาสา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้การนำของนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรักความผูกพันของ 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยในวันนี้ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยการพัฒนาภูมทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร.

สุทธิชาติ รัชตะ ปชส.ข่าวภาพ

โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top