สรุปผลการดำเนินงาน ปปส.ภาค8

ลักษณะงาน : งานนอกแผน/งานขับเคลื่อนนโยบาย
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายพีระ กาญจนพงศ์ ผอ.ปปส.ภ.8 นายสันติชัย ดนหรอหมาน ผชช.ปปส.ภ.9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ ณ ห้องประชุม สำนักงาน ปปส.ภาค 8 โดยมีประเด็นในการนำเสนอ ได้แก่ แนะนำสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคีในพื้นที่ สรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2562 และแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ภาคใต้ปี 2563 จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนคณะกรรมาธิการฯได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวออาชญากรรมภาค8 รายงาน™

Back To Top