ฝึกตรวจสภาพความพร้อมกำลังพล

  • กำลังพลกรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต จ.สุราษฎร์ธานี กว่า 200 นาย ร่วมฝึกตรวจสภาพความพร้อมรบและเดินทางไกล เตรียมพร้อมรบในภาวะสงครามและช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนจากสาธารณภัยวันที่ 20 พ.ย.62. พ.ท. สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผบ.ร.25 พัน.3 ให้การต้อนรับ พ.อ.สุวัฒน์ ทองใบ ผบ.ร.25 ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบและเดินทางไกลของหน่วยกำลังพลในสังกัดกรมทหารราบที่ 25 (ร.25) และกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 (ร.25 พัน.3) ณ สนามฝึก ร.25 พัน.3 ภายในค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกำลังพลเข้าร่วมฝึก จำนวน 200 นาย ซึ่งผลปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพ.ท. สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผบ.ร.25 พัน.3 กล่าวว่า การฝึกปฏิบัติด้านยุทธการและการฝึกในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล ทั้งด้านความรู้ความสามารถ และความพร้อมของร่างกาย ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจทุกเมื่อ ไม่ว่าจะในเรื่องของการเตรียมรบในภาวะสงคราม หรือการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชน จากสาธารณภัยหรือภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น.
  • สุทธิชาติ รัชตะ ปชส.ข่าวภาพ
  • โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน
Back To Top