เยี่ยมบ้านทะหารใหม่

ผบ.ร.25 พัน3 (สุราษฎร์ธานี) ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวทหารใหม่ สร้างขวัญกำลังใต้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามโครงการ “เราพี่น้องไม่ทิ้งกัน”

พ.ท.สุรศักดิ์ พึ่งแย้ม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 25 (ผบ.ร.25 พัน 3) เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกับนางกิติมา พึ่งแย้ม ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.25 พัน 3 และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารใหม่ในสังกัด ร.25 พัน 3 ในรายของพลทหาร ศักดิ์ชัย วิชัยดิษฐ์ ทหารใหม่ ผลัด 2/62 ณ บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 5 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ ตามโครงการ “เราพี่น้อง ไม่ทิ้งกัน” ซึ่งครอบครัวของพลทหารศักดิ์ชัยฯ เป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยและประสบกับความยากลำบาก เนื่องจากขาดเสาหลักในการหารายได้ และมีสมาชิกต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ในการนี้ทางหน่วยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมกับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับดำรงชีพอีกจำนวนหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ ร.อ.ศรัณย์วุฒิ ศรีช่วย ทำการเเทน ผบ.ร.25 พัน 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประสานการปฏิบัติกับนายกเทศมนตรีตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อหารือแนวการทางช่วยเหลือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว พลทหารศักดิ์ชัย วิชัยดิษฐ์ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย.

สุทธิชาติ รัชตะ ปชส.ข่าวภาพ

โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค8 รายงาน

Back To Top