ฅนมหาดไทย

คอลัมน์ ฅนมหาดไทย หนังสือพิมพ์-เวบไซต์ข่าวอาชญากรรมภาค 8 ใคร่นำเสนอผู้ใหญ่บ้านที่สร้างผลงานเพือสังคมมาโดยตลอดในรอบ10 ปีที่ผ่านมาได้สร้างผลงานเป็นรูปธรรมมากมายเขาคือนางเกศินี รอบคอบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เคยลาออกจากตำแหน่งเพราะมีปัญหาส่วนตัวชาวบ้านเรียกร้องให้ลงสมัครใหม่ จึงลงสมัครอีกครั้งผลชนะขาดลอย ผลงานที่เด่นชัดอีกชิ้นคือการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนพื้นที่เสี่ยงก็จะประสานปลัดป้องกันนำกำสมาชิก อส.ตั้งจุดตรวจหาสารเสพติดโดยการซุ่มเรียกตรวจฉี่ ทำให้ปัญหาเรื่องยาเสพติดเบาบางตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยให้เอ็กเรย์พื้นเสี่ยงในหมู่บ้านในชุมชน การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน ล่าสุดช่วยสร้างศูนย์บริการจรจรข้างโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง หมู่ที่ 1 ต.ขุนทะเล
การดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียงเรียบง่ายยึดคติทำวันนี้ให้ดีที่สุด คอลัมน์ฅนมหาด จึงนำผลงานเผยแพร่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัววงศ์ตระกูลสืบไป
โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top