วันพระบิดาฝนหลวงไทย

ภาคส่วนต่างๆ พร้อมใจร่วมพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

วันทึ่ 14 พ.ย.62. เวลา 09.00 น. ที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนเกษตรกร วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงานคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกร และประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวง ซึ่งประสบความสำเร็จตามพระราชประสงค์ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประชาชนในระยะต่อมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ภาพ ข่าว ปชส.

โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top