คอลัมน์ ฅนมหาดไทย นายมนต์ชัย ศรีเทพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลมขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี

คอลัมน์ ฅนมหาดไทย ขอนำเสนอคนดีที่สมควรได้รับการยกย่องชมเชย ตำแหน่งไม่ใช่สิ่งสำคัญ สิ่งที่สำคัญคือการกระทำ ทำดีได้ดี เป็นสัจจะธรรม อย่างบุคคลที่คอลัมน์ ฅนมหาดไทย นำมาเสนอเผยแพร่ความดีที่ทำด้วยหัวใจและเสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทนเขาคือนายมนต์ชัย ศรีเทพ ภูมิลำเนาว์เกิดที่จังหวัดตรังเป็นพี่น้องท้องเดียวกับ พ.จ.อ.มณเฑียร ศรีเทพ ประจำการฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นบุตรนายทองแดง ศรีเทพ(เสียชีวิต)มารดานางเฉลา ศรีเทพ(เสียชีวิต)ภรรยาคู่ชีวิตคือนางจอมขวัญ กองประดิษฐ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มีบุตร 2. คน คือเด็กชายธิปก ศรีเทพ อายุ 8 ขวบเรียนชั้น ป 2 เด็กชายหรรษยศ ศรีเทพ อายุ 4 ขวปเรียนชั้น อนุบาล 3
นายมนชัย ศรีเทพ นอกจากจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วยังมีตำแหน่งทางสังคมอีกเช่นเป็นกรรมการโรงเรียนจอย กรรมการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เป็น อป.มช.รุ่นที่ 3 รองประธานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนรุ่นที่ 3 รองประธานผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและเคยเป็นตัวแทนผู้สมัคร สว.กลุ่มที่ 5 ไปตกรอบที่ กรุงเทพฯ
ชีวิตการทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานีและจากนายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี ล่าสุดได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนับเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัวและวงศ์ตระกูล ด้านธุรกิจประกอบกิจการน้ำดื่มจอมขวัญซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนขอ อย.นับเป็นบุคคลตัวอย่างของสังคมที่น่ายกย่องชมเชยสมคำที่ว่า คนดีทำความดีทำง่าย คนดีทำความชั่วทำยาก.คอลัมน์ฅนมหาดไทยจึงนำประวัติมาเผยแพร่ให้สังคมได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้สำหรับผู้ที่ทำความดี….
โสภณโชติกุลพล ผอ.บก.ข่าวอาชญากรรมภาค 8 รายงาน

Back To Top